بواسطه این وسیله میتوان عمل جارو استخر را انجام داد.البته میبایست یکسری لوازم جانبی مکمل این سیستم باشد که در قسمت لوازم جارو معرفی گردیده است.