تخته هاي دايو محصول ASTRAL بوده در دو نوع ساده و ساپورت دار با طول هاي از 1.4m تا 2.8m توليد ميگردد.