اين محصول از توليدات ASTRAL بوده و در 2 نوع Manual و Digital با ظرفيت هاي مختلف جهت تزريق كلر به استخرها ميباشد.